Wykaz norm

Wykaz norm stosowanych w laboratorium drogowym przy WMB w Głębocku:

1. PN-ISO 565:2000 Sita kontrolne
2. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
3. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych
4. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie
5. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych
7. PN-EN 933-8:2001/AP1:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego
8. PN-EN 1097-6-2002/AC: 2004/AP1: 2005 Badania mechanicznych i fizicznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
9. PN-EN 1426- 2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą
10. PN-EN 1427:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula
11. PN-EN 12697-2: 2008 + A1:2008 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Oznaczanie składu ziarnowego
12. PN-EN 12697-5:2005 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Metody oznaczania gęstości
13. PN-EN 12697- 6:2005 + A1:2008 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno- asfaltowej
14. PN-EN 12697- 8: 2005 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
15. PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco.  Pobieranie próbek
16. PN-EN 12697- 28:2005 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia
17. PN-EN 12697- 30:2008 + A1 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie
18. PN-EN 12697-34:2007 + A1: 2008 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Badanie Marshalla
19. PN-EN 12697-38-2004 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na gorąco. Podstawowe wyposażenie i kalibracja

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.